Een nieuwbouwwoning kopen in (nog maar) 6 stappen

Ben je ingeloot en heb je een optie op een van de 36 eilandwoningen van Waterlant fase 3? Dan is het wel zo handig om nog even kort en overzichtelijk te lezen over de volgende stappen voordat je uiteindelijk naar jouw eigen huis in Westerdel verhuist. 

We hebben dit artikel al eerder gebruikt. Toen heette het artikel 'Hoe koop je een woning in 10 stappen', inmiddels is er al een aantal stappen gezet en zijn het er nog maar 6. 

1. Tekenen van de contracten

Als je een woning hebt toegewezen gekregen bevestig je dit in jouw Mijn Eigen Huis-account binnen 48 uur de optie. Daarna bepaal je zelf hoe je het aankoopproces (het tekenen van de 2 contracten) wil doorlopen. Dat kan via een afspraak bij de projectmakelaar, volledig online of een combinatie van beide. Jouw keuze!

Twee contracten
Je tekent twee contracten: één voor de grond die je van BPD koopt (de Koopovereenkomst of KO) en één voor de woning die de aannemer voor je gaat bouwen (de Aannemingsovereenkomst of AO). Deze contracten teken je digitaal. Dat kan bij de makelaar of gewoon thuis op de bank. Het is in je account altijd mogelijk deze keuze tussentijds aan te passen.

2. De kopersbegeleider

Nadat je de contracten hebt getekend nodigt de aannemer je uit voor een gesprek met de kopersbegeleider. De kopersbegeleider is jouw aanspreekpunt bij de aannemer tijdens de bouw van jouw woning. Met hem of haar bespreek je het (eventuele) meer- en minderwerk. De kopersbegeleider houdt je tijdens de bouw ook op de hoogte van de (bouw)vorderingen. 

3. De 'gunning'

Na het tekenen van de 2 contracten is het wachten op de start van de bouw door de aannemer. Dit is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat minimaal 70% van de woningen in een project verkocht moet zijn. Een andere is dat de omgevingsvergunning door de gemeente goedgekeurd moet zijn. 

Hoerabrief
Zodra aan deze (en een aantal andere) zogenaamde 'ontbindende voorwaarden' is voldaan kan de aannemer de start van de bouw inplannen. Een feestelijk moment, wat ook wel de 'gunning' (van het project) wordt genoemd. En de brief waarmee wij de kopers daarvan op de hoogte stellen heet een 'hoerabrief'. 

4. Naar de notaris

Als de opschortende voorwaarden uit de koop/-aanneemovereenkomst zijn verlopen, dan mag je naar de notaris. Bij de projectnotaris teken je de leveringsakte en de hypotheekakte. Zorg er dus voor dat je de hypotheek tijdig rond hebt met een hypotheekvertrekker.

'Passeren'
Het tekenen van de aktes heet 'het passeren' bij de notaris. Een belangrijk moment, want als je daar weer de deur uit loopt, ben je de eigenaar van een stuk grond en het huis dat daarop gebouwd wordt. 

5. Start bouw

Na een voorbereidingsperiode start de bouw van jouw woning dan eindelijk, want aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Om de 'start bouw' te vieren nodigen we alle toekomstige bewoners persoonlijk uit om op de bouwplaats aanwezig te zijn bij het symbolisch slaan van de eerste heipaal: het 'start bouwfeestje'. 

Ontmoet je (nieuwe) buren en buurtgenoten
Dit is ook een ideaal moment ook om je nieuwe buren en buurtgenoten persoonlijk te ontmoeten. Om contactgegevens uit te wisselen en elkaar tot de oplevering op de hoogte te houden over de bouw. 

6. De oplevering

Voordat jouw woning door de aannemer definitief wordt opgeleverd is er een vooroplevering of ook wel een 'voorschouw' genoemd. Tijdens deze vooroplevering controleer je samen met de aannemer of de woning volgens de afspraken (meer- en minderwerk) is gebouwd. Tijdens de voorschouw is jouw woning nog niet 100% gereed. Het geeft de aannemer de mogelijkheid om eventuele onvolkomenheden voor de definitieve oplevering nog op te lossen. Alle eventuele onvolkomenheden worden tijdens deze vooroplevering gebundeld in een opleverdocument.  

Tijdens de definitieve oplevering controleer je samen met de aannemer nogmaals de woning. De eerder geconstateerde gebreken moeten zijn verholpen. Alle (eventueel) nieuw geconstateerde gebreken aan de woning dient de aannemer binnen 3 maanden na de oplevering op te lossen.

Eindelijk zelf aan de slag!
En daarna? Dan kan je eindelijk zelf aan de slag met het verder inrichten van jouw woning. Vloeren leggen, keuken plaatsen, muren schilderen en ...verhuizen! 

  Meer over het kopen van een woning
  Meer over de financiering