Klimaatadaptief & natuurinclusief wonen?

Wist jij de dat de woningen in Waterlant fase 3 uiterst duurzaam zijn? Dat elke perfect geïsoleerde woning wordt opgeleverd met zonnepanelen, een aansluiting op stadswarmte en niet is aangesloten op het gasnet? En dit is nog niet alles. De wijk is zelfs ‘natuurinclusief’ en ‘klimaatadaptief’! Nog nooit van gehoord? Geeft niet, we leggen het gewoon in het kort even uit.

Lagere energierekening

31 mei '22

De nieuwbouwwoningen in Waterlant fase 3 zijn klaar voor de toekomst. En dat kan behoorlijk schelen in de maandelijkse energielasten en bovendien: grote investeringen hoef je niet meer te doen. De woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting en beschikken ook nog eens over de nieuwste installaties als het gaat om het verwarmen van je woning en het opwekken van elektriciteit. En dat zorgt (bij normaal verbruik) voor een lagere energierekening dan in een bestaande woning van dezelfde grootte.

image alt

Hevige regenval

Maar in Waterlant woon je natuurlijk niet alleen in een woning, je woont ook in een duurzame buurt. Klimaatadaptief zelfs, want de openbare ruimte in de wijk wordt zo aangelegd dat de gevolgen van de klimaatverandering beperkt blijven. Bij hevige regenval wordt bijvoorbeeld het water slim afgevoerd en/of opgevangen, waardoor niet meteen alle straten onder water staan en het grondwater aangevuld kan worden of op peil blijft. Denk bijvoorbeeld aan waterdoorlatende straattegels. In de openingen groeit gras, zorgt voor minder hitte bij bij warm weer en na een stortbui zakt het water makkelijker weg.  

En een normaal grondwaterpeil in de buurt helpt de buurt weer in tijden van droogte en hoge temperaturen. De bomen blijven daardoor groen en kunnen de wijkbewoners verkoeling blijven geven bij hoge temperaturen. 

image alt

Groene leefomgeving is gezonder

Ook de natuur speelt een belangrijke rol in Waterlant. Natuurinclusief noemen we dat. Niet alleen omdat we natuurliefhebbers zijn, maar vooral omdat de natuur ervoor zorgt dat je als bewoner gezonder en er prettig woont. Bijvoorbeeld doordat het groen de lucht filtert en de bomen  - we noemde het eerder al - voor verkoeling zorgen tijdens warme zomerdagen. Of in vaktermen: de bomen verminderen de zgn. 'hittestress'.

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat groene leefomgevingen gezonder zijn en door bewoners als prettig worden ervaren. Het groen heeft een positieve invloed op de fysieke en zelfs mentale gezondheid van de bewoners. 

  Meer nieuws
  De woningen van Waterlant fase 3