Update voortgang Waterlant fase 2

27 januari '21

Afgelopen oktober hebben belangstellenden van ons een update ontvangen met betrekking tot de planning van de verkoop van Waterlant fase 2. Hierin informeerden we je over het feit dat de grond niet eerder dan medio 2021 bouwrijp is. We gaven ook aan dat de grond idealiter binnen 6 maanden na start verkoop bouwrijp is. Dit geeft jou, als eventuele koper, namelijk duidelijk over wanneer er gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.

Start verkoop

De gemeente heeft onlangs laten weten ons in maart meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de exacte(re) planning van de bouwrijpe grond met als verwachting september/oktober 2021. Wij hebben hierop besloten om in maart, nadat duidelijkheid over deze planning (bouwrijp) bestaat, de verkoop van de 23 woningen in fase 2 op te starten. De komende tijd kan je van ons meer informatie verwachten over de woningen, koopsommen, inschrijfprocedure en uiteindelijk de concrete datum dat de verkoop van start gaat.

Eilanden en ontwikkelaars

Westerdel eilanden

Volgorde betrokken partijen

Deelgebied ‘De Eilanden’ is het laatste plandeel van de nieuwe wijk Westerdel en bestaat in totaal uit 7 eilanden. De eilanden worden door verschillende partijen ontwikkeld en in verkoop gebracht. Wie deze partijen zijn zie je terug in bovenstaande afbeelding. De volgorde van het in verkoop brengen van de eilanden is als volgt: F, E, D, G, H, I en J.

Hoe komt fase 2 er uit te zien? Bekijk de beelden
Eiland F, Waterlant fase 2, gaat als eerste in verkoop Bekijk de woningen